• OBCHODNÍ PODMÍNKY

  Všeobecné obchodní podmínky

  P

   

   

  DODACÍ  PODMÍNKY A DOPRAVA  E-SHOPU

  Vybrané zboží vám doručíme na uvedenou adresu od 2 do 7 pracovních dnů od vaší objednávky.  Ke každé dodávce je připojen řádný daňový doklad. V případě, že se tento doklad v dodávce nevyskytuje, kontaktujte naší společnost a bude vám doručena jeho kopie.

  Podrobněji je vše rozepsáno v sekci Dodací lhůta.

  OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

  Objednávky přijaté naší společností jsou doručeny zákazníkovi do 7 pracovních dnů od data potvrzení objednávky, pokud je zboží skladem. V případě, že zboží není momentálně skladem, informujeme zákazníka - telefonicky, nebo e-mailem.  Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

  REKLAMAČNÍ ŘÁD

  Kupující je povinen zkontrolovat zásilku ještě před tím, než potvrdí její převzetí dopravci. Pokud je zásilka zjevně poškozena musí ihned zkontrolovat obsah zásilky a přesvědčit se, zda je zboží v pořádku. V případě, že došlo k poškození zboží v zásilce, musí kupující trvat na sepsání reklamačního listu s přepravcem nebo odmítnout poškozenou zásilku převzít. Pokud zásilka nemá zjevné poškození obalu zvenčí, ale při rozbalení bude její obsah poškozen, je třeba, abyste neprodleně informovali přepravce o poškození obsahu a sepsali s nimi taktéž reklamační protokol. Reklamační lhůta  je 2 pracovní dny.

  Pokud dojde k poškození, je kupující povinen neprodleně informovat naši společnost.

  Záruka na zboží se vztahuje pouze na výrobní vady. Nevztahuje se na vady způsobené nesprávným použitím, běžným opotřebením a nesprávným skladováním. Záruční doba je stanovena na 24 měsíců od převzetí zboží (kromě zákonem stanovených výjimek - týká se především krmiv).
  Kupující musí prokázat, že reklamované zboží bylo zakoupeno u naší společnosti (Doklad o zakoupení).
  Pokud se rozhodnete reklamovat u nás zakoupené zboží, kontaktujte nás e- mailem (je třeba uvést Vaše jméno, číslo kupního dokladu - faktury a název reklamovaného zboží), zároveň připište jakým způsobem chcete uplatnit nároky pokud bude zboží neopravitelné (vrácení peněz či výměna zboží). Dohodneme s Vámi další postup. Zákazník je povinen reklamaci nahlásit neprodleně po zjištění vady zboží a po obdržení instrukcí z naší strany reklamované zboží neprodleně odeslat k nám. Zboží nezasílejte na dobírku.

  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího v případě neosobního způsobu doručení zboží (nevztahuje se na osobní nákup zboží v místě prodávajícího): V souladu s ustanoveními občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží.

  V případě zájmu o výměnu či vrácení zboží (např. při koupi špatné velikosti) postupujte prosím takto:.

  zboží zašlete na korespondenční adresu našeho logistického centra, uvedenou v rubrice kontakt ,pokud bude možné zašlete v původním obalu .Zboží nesmí být použité a nesmí být poškozené .Zboží musí být kompletní včetně příslušenství při výměně či vrácení zboží jsou zákazníkovi podle zákona účtovány skutečně vynaložené náklady spojené s výměnou či vrácením zboží zejména při používání zboží jeho uvedení do původního stavu a v případě, že požadujete vrácení peněz složenkou také sazba dle ceníku České pošty. V případě vracení peněz převodem, není účtován žádný poplatek.

  ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

  V případě uplatnění rozporu s kupní smlouvou (ten může nastat v důsledku jiné než očekávané jakosti či účelu, vadnosti zboží, odlišnému množství...) uplatněném do 6 měsíců od převzetí zboží. U odstranitelné vady si můžete vybrat mezi opravou či výměnou věci, není-li vaše volba možná (oprava není možná/věc se již nevyrábí...) můžete si vybrat mezi slevou či odstoupením od smlouvy. V případě neodstranitelné vady si můžete vybrat mezi slevou (nebrání-li vada užívání věci), odstoupením či výměnou.

  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.  Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

  Kontaktní a korespondeční adresa:

  KOMA system s.r.o.

  U Stadionu 270
  383 01 Prachatice

  tel : 733 / 320561

  IČ: 26084066
  DIČ: CZ 26084066

  e-mail: symbiosa@symbiosa.cz

  Provozovatel obchodu - pouze fakturační adresa, neslouží ke korespondenci:

  KOMA system s.r.o.
  Na Pankráci 1724/129
  140 00 Praha 4

   

  Přihlášení

  Tato stránka používá cookies. Vice info